Program dnia

PROGRAM DNIA

8:00 – 9:00             zajęcia świetlicowe ( przyprowadzanie dzieci do TEMPO )

9:00 – 9:20             gimnastyka poranna

9:30-10:00              śniadanie

10:00-11:00            zajęcia językowe

11:00-13:00            zajęcia taneczne, kreatywne, spacery, wycieczki

13:00-13:30            obiad

13:30-14:00            cisza poobiednia, zajęcia relaksacyjne

14:00-15:00            lekcja tematyczna

15:15-15:30            podwieczorek

15:30-16:00            zajęcia świetlicowe ( odbiór dzieci )