REGULAMIN TRENINGÓW CZERWIEC 2020 W SZKOŁA TAŃCA TEMPO

Szkoła Tańca TEMPO wznawia zajęcia stałe od 01 czerwca 2020r. dla osób, które uczestniczyły w zajęciach przed 13 maja br.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie maja żadnych objawów chorobowych.

Nowy grafik zajęć uwzględnia wymagane zalecenia, między innymi przerwy przed zajęciami, wietrzenie pomieszczeń

Przed rozpoczęciem zajęć na sali została ona dokładnie zdezynfekowana, zostały umieszczone dezynfektory zgodnie z wymogami sanepidu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć.

Rodzice / Opiekunowie uczestników zajęć nie wchodzą do budynku Szkoły Tańca TEMPO. Prosimy o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem treningów oraz odbieranie punktualne dzieci. Opiekę nad uczestnikami zajęć podczas ich trwania sprawuje Trener.

Szatnie nie będą dostępne.

Przy wejściu do budynku, na sale taneczna obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk w miejscu do tego wyznaczonym

Na zajęcia taneczne nie przynosimy jedzenia, woda lub inny napój w podpisanych butelkach lub bidonach.

Podczas zajęć tanecznych uczestnicy nie maja obowiązku noszenia maseczek.

Recepcja nie będzie czynna do odwołania.

Wszystkie sprawy organizacyjne prosimy kierować pod nr tel. 501-350-150